În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice, site-ul Stropiculoare.ro este obligat să administreze în mod securizat și exclusiv în scopurile specificate datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei sau o altă persoană. Scopul colectării acestor date este pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice și pentru scopuri de reclamă, marketing și publicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana de la care se colectează datele), acestea fiind necesare în scopul stabilirii contactului cu clienții, pentru informarea acestora cu privire la aspectele legate de funcționarea site-ului și pentru asigurarea unei livrări la timp și eficiente a comenzilor, precum și pentru scopuri de comerț online. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestor date printr-o cerere scrisă, datată, semnată, scanată și trimisă la adresa de e-mail contact@stropiculoare. Refuzul expres al dumneavoastră în privința prelucrării datelor personale care vă privesc va conduce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal în ceea ce vă privește.

Site-ul stropiculoare.ro depune toate eforturile pentru a proteja informațiile dumneavoastră în timpul transmiterii acestora între computerul dumneavoastră și server-ul nostru. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 
 
 
Product was successfully added to your cart!